Havfiske

Havfiske ved Senja og Malangsfjorden

Havfiske er definitivt ikke for pyser. I motsetning til innlandsfiske kan du risikere at "hva som helst" biter på kroken. Hva sier du til å få en Steinbit eller ei stor kveite opp i båten?
Knapt noe sted i verden er vel bedre for denne type fiske enn nettopp Nord-Norge. Vannet er rent, naturen heftig og svært rike forekomster av fisk. Prøv og fiske midt på natten, nyte stillheten og midnattsolen....

 

Bruk av båt og utstyr hos oss
All bruk av båt med utstyr skjer på leierens eget ansvar, og leieren er ansvarlig for skader og tap som måtte oppstå i leieperioden, herunder båtfører, passasjerer og tredjemann. Skader utover normal slitasje skal i følge leieavtale erstattes etter krav fra utleier.

  • Fiskeavfall skal has i egen bøtte og tas med ut neste tur og dumpes på dypt vann.
  • 25 liters tank er om bord i båtene i tillegg 2 stk 20 liters kanner. Når en kanne er tom og ønskes byttet med en full så settes den tomme utenfor huset og så vil den bli byttet av vertskapet. Når leieperioden er over skal det være samme antall liter i båtene, og så betaler leier literspris for det man har brukt.

Fører av norsk fritidsbåt som har lengde over 8 meter eller har motor med større ytelse enn 25 HK skal inneha norsk båtførerbevis eller gyldig kvalifikasjonsbevis. Det obligatoriske kravet til båtførerbevis vil gjelde båtførere som er født 1. januar 1980 eller senere jfr. Forskrift av 3. Mars 2009 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt. Leietaker er videre innforstått med at maksimalt kan være _8__ pers om bord i båten, at det skal være godkjente flytevester til alle om bord og at det er forbudt å føre båten med over 0,8 i promille. Det vises for øvrig til Den Norske skipskontrolls regler, forskrift av 11. Des 1981 og Sjøloven.